TEL: +40 744 279 859

PSI

Prevenirea si stingerea incendiilor


Consultanta de specialitate in conformitate cu legislatia in domeniul PSI in special Legea 307/2007


1. Decizie de numire cadru tehnic

2. Decizie de numire a echipei de interventie

3. Decizie privind instruirea personalului

4. Plan de instruire testare

5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj

6. Instruirea introductive generala si deschiderea fisei individuale de intruire PSI. Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruire)

7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor

8. Test instructaj introductiv general

9. Testare obligatorie anuala lucratori

10. Testari periodice

11. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judeteanpentru situatii de urgenta

12. Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii

13. Semnalizare cu panouri avertizoare, de interdictie sau de informare conform legii

14. Marcare cai de acces si evacuare

15. Plan controale interne

16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor

17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii, spatii, utilaje dupa caz

18. Reglementare fumat

19. Reglementare temperaturi extreme

20. Reglementare cai de acces si evacuare

21. Reglementare substante inflamabile

22. Reglementare lucru cu foc deschis

23. Permise de lucru cu foc arhivate

24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc

25. Plan de actiune in caz de incendiu

26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu

27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu

28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de munca

29. Plan de evacuare

30. Lista mijloace de stingere a incendiilor

31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor

32. Verificarea anuala a instinctoarelor

33. Scenariu siguranta la foc(copie)

34. Procedura tratare deseuri

35. Documente si materiale de instruire

36. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei

37. Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora

38. Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii

Aceasta lista e posibil sa nu fie completa deoarece se adreseaza firmelor mici si medii.

Important

Autorizatia de securitate la incendiu si Planul de intrventie sunt documente care nu intra in abonament, ele fiind documente ce se taxeaza separatin functie de documentele detinute de societate si marimea spatiului.

Colaborarea cu Societati autorizate ISU, se face in mod direct, fara adaos comecial din partea noastra, pentru servicii de: verificari echipamente de stingere a incendiilor, verificari paratraznete, cosuri de fum, intretinere echipamente de semnalizare de incendiu, etc.

Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel: 0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact