TEL: +40 744 279 859

RESPONSABIL DE MEDIU

Responsabilul de mediu este intalnit in toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului


De ce au nevoie operatorii economici, institutiile publice, etc., de un Responsabil de mediu?

Img SSM

Responsabilul de mediu va arata de ce este important un astfel de department sau angajarea unui astfel de specialist care sa va identifice problemele de mediu, sa va monitorizeze factorii de mediu, sa evalueze conformarea cerintelor legale de mediu, sa efectueze raportarile de mediu (gestiune deseuri, declaratii catre fondul de mediu, acte, avize de insotire transport predare substante periculoase, bilant de solventi, gestiune ambalaje, gestiune substante toxice si periculoase, etc.), sa obtina sau sa tina sub control a documentatiile specifice de mediu (avize, acorduri, autorizatii, contracte, etc), sa realizeze documentatii de mediu necesare functionarii activitatilor unui angajator.


Important

Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel: 0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact


Cadrul legal pentru obligatia desemnarii unui responsabil de mediu:

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului trebuie sa organizeze structuri proprii specializate pentru protecţia mediului, in conformitate cu dispozitiile art. 94, lit d, din O.U.G. nr. 195, din 22 decembrie 2005-privind Protectia mediului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011-privind regimul deşeurilor, stipuleaza ca atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice, se instituie obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute în : - Art. 22 alin. 3, din Legea nr. 211/15.11.2011, stipuleaza : “Deţinătorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau sa se delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Art. 22, alin. 4, din Legea nr. 211/15.11.2011 stipuleaza : “Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Ocupatia de “Responsabil de mediu” este intalnita in toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile : - industrie, agricultura, comert si servicii.


Responsabilul de mediu urmareste in cadrul societatii dumneavoastra urmatoarele obiective:
 • Intocmeste documentatia de management de mediu;
 • Incheie contracte cu societati autorizate in colectarea deseurilor pe care le enereaza;
 • Tine evidenta gestionarii deseurilor si le raportea za Agentiei pentru protectia mediului conform legislatiei;
 • Monitorizeaza colectarea selectiva a deseurilor;
 • Semnalizeaza si aloca spatiul corespunzator locului de depozitare a deseurilor;
 • Instruieste personalul in vederea colectarii selective a deseurilor si indica locul de depozitare pentru fiecare tip de deseu;
 • Realizarea auditului intern in vederea respectarii normelor de mediu stabilite;
 • Raportarea activitatii de mediu conducerii societatii;
 • Coordonarea activitatii de identificare a aspectelor de mediu la nivel de organizatie si evaluarea impactului asupra mediului;
 • Actioneaza pentru diminuarea riscurilor de mediu;
 • Aplica prevederile legale de protectie a mediului;
 • Gestioneaza uleiurile uzate, a bateriilor si acumulatorilor uzati, deseurilor de echipamente electrice si electronice;
 • Actioneaza pentru diminuarea consumurilor de resurse naturale;
 • Modul de actionare si solicitare a sprijinului in caz de poluare accidentala;
 • Intocmeste lista punctelor critice, fisele poluantilor, programul anual de instruire si responsabilitatile echipei de interventie, cat si lista unitatilor care asigura sprijin in caz de poluari accidentale;
 • Va consilia orice angajator pentru respectarea legislatiei in domeniu pentru evitarea platii amenzilor;
 • Va consilia orice angajator pentru aplicarea prevederilor legislatiei de mediu privind gestionarea deseurilor, protectia naturii si calitatea aerului pe care trebuie sa le respecte o societate care genereaza deseuri;
 • Va consilia orice angajator pentru prezentarea problemelor in vederea organizarii serviciului de gestionare a deseurilor, organizarea colectarii selective a deseurilor, constientizarea angajatilor in respectarea unui mediu curat;
 • Va consilia orice angajator pentru prezentarea si intocmirea raportarilor lunare, semestriale, anuale pentru deseurile generate intro societate/unitate;
 • Elaboreaza documentatia tehnica necesara obtinerii actelor de reglementare din domeniul mediului si gospodaririi aplelor, inclusiv urmarirea respectarii prevederilor acestora;
 • Elaboreaza rapoartele si raporteaza catre organele de reglementare si alte unitati de specialitate in domeniu;

Un Responsabil de mediu calificat poate evalua impactul negativ asupra mediului, produs de societate si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale.

Responsabilitatea lui este de intocmire a documentatiei pentru obtinerea avizelor de mediu si de transmiterea raportarilor periodice catre Agentia de Mediu.

De asemenea trebuie sa realizeze si sa implementeze planuri pentru reducerea poluarii si are un rol important in crearea si implementarea unui sistem de management de mediu.

Companiile/agentii economici au nevoie de un Responsabil de mediu, pentru ca un astfel de profesionist poate sa faca fata cerintelor tot mai restrictive ale legislatiei.

Nedesemnarea unei persoane conform art. 22, alin. 3, din Legea nr. 211/25.11.2011, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.